വി. എച്. എസ്. സി. ഫലം അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

http://keralaresults.nic.in/vhse2kxnic/vhse.htm