എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ്. കിന്നിങ്കാര്‍ ശാഖാ കമ്മിറ്റി അനുശോചിച്ചു.

കിന്നിങ്കാര്‍: മംഗലാപുരത്തുണ്ടായ വിമാന ദുരന്തത്തില്‍ എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ്. കിന്നിങ്കാര്‍ ശാഖാ കമ്മിറ്റി അനുശോചിച്ചു. ഹാരിസ് മൗലവി കിന്നിങ്കാര്‍, കെ.കെ.അഷ്‌റഫ് ഫൈസി, ഡി.കെ.സലാം, കെ.എച്ച്.അസീസ്, ഇബ്രാഹിം.കെ.എം, റഫീഖ് കെ.എച്ച് എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു.