അറിയിപ്പ്

സമസ്ത കലാ സാഹിത്യ മത്സരത്തിന്റെ ലൈവ് ലഭിക്കാന്‍ ആദ്യം ബൈലെക്സ് messanjer ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യുക. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഈ സൈറ്റിലുള്ള ഓണ്‍ ലൈന്‍ ക്ലാസ്സ്‌ റൂമിന്റെ ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.