ഹജ്ജ്: നറുക്കെടുപ്പ് ഫലമറിയാം

കോഴിക്കോട്: ഈ വര്‍ഷത്തെ ഹജ്ജിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിവരം അറിയാന്‍ .
Click Here