എസ്.എസ്.എല്‍.സി ഫലം ഇന്ന്

തിരുവനന്തപുരം: എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷാഫലം ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും; രാവിലെ 11.30ന് മന്ത്രി എം.എ. ബേബി ഔദ്യോഗികമായി ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും. ഫലം ലഭ്യമാകുന്ന വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍: www.examresults.kerala.gov.in www.kerala.gov.inwww.prd.result.cdit.org www.results.itschool.gov.in