കര്‍ണ്ണാടക ക്ലബ്ബില്‍ നടന്ന സമസ്ത ബഹ്‍റൈന്‍ റെയിഞ്ച് ഇസ്‍ലാമിക കലാമേളയില്‍ SKSSF, SBV അവതരിപ്പിച്ച ദഫ് പ്രോഗ്രാമില്‍ നിന്ന്