മച്ചംപാടി യുണിറ്റ്‌ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ്മഞ്ചേശ്വരം : മച്ചംപാടി യുണിറ്റ്‌ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് മെമ്പര്‍ഷിപ്പ്‌ ക്യാംപൈന്‍ മച്ചംപാടി ശംസുല്‍ ഉലമ സ്മാരക ഇസ്ലാമിക് സെന്റെറില്‍ തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോള്‍..