ശിഹാബ്‌ തങ്ങള്‍ ദര്‍ശനം എസ്‌.കെ.എസ്‌.എസ്‌.എഫ്‌ അനുസ്‌മരണ സെമിനാര്‍റിയാസ് ടി. അലി