വിവാഹപ്രായത്തിലെ ശരീഅത് വിരുദ്ധത, പിടിച്ചതിലും വലുതല്ലേ മാളത്തില്‍?

മുസ്ലിംപെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോലാഹലങ്ങളെ ആസ്പദിച്ച്, സൈറ്റിന്‍റെ സ്ഥിരം സന്ദര്‍ശകയും ഗുണഭോക്താവുമായ ഒരു സഹോദരി അയച്ചു തന്ന കുറിപ്പ് ഇവിടെ വായിക്കാം