ഇറാന്‍ യാത്രയുടെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം എന്ത്‌. വിഘടിത കുപ്രചരണങ്ങള്‍ക്ക്‌ അക്കമിട്ട്‌ മറുപടി നല്‍കി ഡോ.ബഹാഉദ്ധീന്‍ നദ്‌ വി ഉസ്‌താദ്‌ നടത്തിയ വിശദീകരണം (Record)

തന്റെ ഇറാന്‍ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയര്‍ന്ന കുപ്രചരണങ്ങള്‍ക്കും വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കും മറുപടി നല്‍കി ഡോ.ബഹാഉദ്ധീന്‍ നദ്‌ വി ഉസ്‌താദ്‌ നടത്തിയ വിശദീകരണം കേള്‍ക്കാന്‍