തന്നെ പൂട്ടിയിട്ടത്‌ പൊന്മളയുടെ അറിവോടെയെന്ന്‌ ത്വാഹിര്‍ സഖാഫി

കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂം അഡ്‌മിന്‍ അബ്‌ദുറഹ്‌ മാന്‍ സാഹിബ്‌ , ത്വാഹിര്‍ സഖാഫിയുമായി നടത്തിയ ഫോണ്‍ സംഭാഷണം