'മുടി ഗ്രൂപ്പിന്റെ' കോഴിക്കോട്‌ സമ്മേളനവും ചീറ്റി, ജിശാനു പുറമെ, പേരോടിന്‌ വായടപ്പന്‍ മറുപടിയുമായി മുഹമ്മദ്‌ രാമന്തളിയും രംഗത്ത്‌

രാമന്തളിയുടെ വിശദമായ മറുപടി സമ്മേളനം ഒക്‌ടോ.10 നു ശേഷം കോഴിക്കോട്‌
കഴിഞ്ഞ്‌ ദിവസം കോഴിക്കോട്‌ മുതലക്കുളത്ത്‌ നടന്ന 'മുടിഗ്രൂപ്പിന്റെ' ആദര്‍ശ (രഹിത) സമ്മേളനത്തിന്‌ സൂചനാ മറുപടി നല്‍കി മുഹമ്മദ്‌ രാമന്തളി കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂമിലെത്തിയപ്പോള്‍...