ദുല്‍ ഹിജ്ജയുടെ സന്ദേശം (അറഫയെ കുറിച്ചുള്ള) ഭാഗം-2

കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂമിലൂടെ മുഹമ്മദ്‌ നിസാമി പായിപ്പുല്ല്‌ നല്‍കിയ ദുല്‍ഹിജ്ജയുടെ സന്ദേശം(അറഫയെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗം)താഴെ കേള്‍ക്കാം.. ക്ലാസ്സ്‌ റൂം പ്രോഗ്രാമുകളുടെ കൂടുതല്‍ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ക്ക്‌ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യുക