"വഫാത്തിനു ശേഷം നിലനില്‍ക്കുന്ന മുഅ²്‌ജിസത്ത്‌ ഖുര്‍ആന്‍ മാത്രമോ?" വിഘടിത ക്ലാസ്സ്‌ റൂമുമായി കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂം തുറന്ന സംവാദം ഇന്ന്‌ രാത്രി 10 മണിക്ക്‌