അബൂദാബിലയില്‍ നിന്നുള്ള ഉംറ യാത്ര ഏപ്രില്‍ 3ന്‌ പുറപ്പെടും