കൊണ്ടോട്ടി ആദര്‍ശ വിശദീകരണ സമ്മേളനം (Record)

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂം ലൈവായി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത കൊണ്ടോട്ടി ആദര്‍ശ വിശദീകരണ സമ്മേളനത്തിലെ പ്രമുഖരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ ഇവിടെ കേൽക്കാം.