ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന പദ്ധതി അടിയന്തിരമായി പുനസ്ഥാപിക്കുക : SKSSF കാസര്‍കോട്

കാസറകോട് : ഇന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ട വീടില്ലാത്ത ജന വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ട് വന്ന ഭവന പദ്ധതിയായ ഇന്ദിരാ ആവാസ് യോജനയുടെ കേന്ദ്രം നിശ്ചയിച്ച ഗുണഭോക്ത്യ അനുപാതം സംസ്ഥാനത്ത് അട്ടിമറിച്ചത് അടിയന്തിരമായി പുന:സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് SKSSF കാസറകോട് ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് പി. കെ. താജുദ്ദീന്‍ ദാരിമി പടന്ന, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി റഷീദ് ബെളിഞ്ചം എന്നിവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
- Secretary, SKSSF Kasaragod Distict Committee