മുസ്‍ലിം സമൂഹവും സമകാലിക ചര്‍ച്ചകളും; SKSSF പാലക്കാട് ഈസ്റ്റ് മേഖലാ സമ്മേളനം നവംബര്‍ 15 വെള്ളിയാഴ്ച

- fahad meparamb