മാവൂര്‍ NIT മേഖലാ ആദര്‍ശ സമ്മേളനം(Record)

കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂം ലൈവായി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന്..