കുവൈത്ത് ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍റര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദിക്റ് മജ്‍ലിസും ഹിജ്റ അനുസ്മരണവും