വക്റ ഭവന്‍സ് സ്കൂളില്‍ മദ്റസ ആരംഭിക്കുന്നു

ദോഹ : വക്റയില്‍ പുതുതായി ആരംഭിച്ച ഭവന്‍സ് പബ്ലിക് സ്കൂള്‍ കേരള കള്‍ച്ചറല്‍ സെന്‍ററിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ജനുവരി ആദ്യവാരം ആരംഭിക്കുന്നു. ഖുര്‍ആന്‍, ഹദീസ്, ലേണിംഗ്, പേഴ്സണാലിറ്റി ഡവലപ്മെന്‍റ്, ആര്‍ട്സ് കള്‍ചറല്‍ ആക്ടിവിറ്റീസ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാമുഖ്യം നല്‍കിക്കൊണ്ടുള്ള പതപഠന പാഠ്യ പദ്ധതിയാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ടീച്ചേഴ്സ് ട്രൈയിനിംഗും മള്‍ടി ലിംഗ്വല്‍ ഭാഷാ നൈപുണ്യവും നേടിയ അദ്ധ്യാപകര്‍ ക്ലാസ്സിന് നേതൃത്വം നല്‍കും. ഒന്ന് മുതല്‍ തുടര്‍ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷന്‍ ആരംഭിച്ചു. അഡ്മിഷന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ സുന്നീ സെന്‍റര്‍ ദോഹ ജദീദ് (44357991, 77438650, 55509174 എന്നീ നന്പറുകളില്‍ ബന്ധപ്പെടാന്ന ഭാരവാഹികള്‍ അറിയിച്ചു
സകരിയ്യ മാണിയൂര്‍ -