ദുബൈ SKSSF പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രവര്‍ത്തക കണ്‍വെന്‍ഷന്‍