കുവൈത്ത് ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍റര്‍ ഉംറ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു