കുവൈത്ത് സുന്നി കൗണ്‍സില്‍ ഉംറ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു