ചെന്നൈ ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍റര്‍ പ്രഥമ വാര്‍ഷിക സമ്മേളനം ഡിസംബര്‍ ഇന്ന്