അബ്ദുല്ല രാജാവിനായി പ്രാര്‍ത്ഥനാ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു

ദമ്മാം : വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സക്ക് വിദേശത്തു പോയ സൗദി ഭരണാധികാരി അബ്ദുല്ല രാജാവിന്‍റെ സുഖപ്രാപ്തിക്കായി ദമ്മാം ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍റര്‍ (ഡി..സി) പ്രാര്‍ത്ഥനാ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു. സെന്‍ററിന് കീഴിലുള്ള തര്‍ബിയത്തുല്‍ ഇസ്‍ലാം മദ്റസ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് രാജാവിന്‍റെ ആയുരാരോഗ്യത്തിനായി പ്രാര്‍ത്ഥന നടത്തിയത്. രാജാവിന് പൂര്‍ണ്ണ സുഖം പ്രാപിച്ച് ഭരണ രംഗത്ത് സജീവമാകാന്‍ കഴിയട്ടെയെന്ന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു.