കുവൈത്ത് കേരള സുന്നി മുസ്‍ലിം കൗണ്‍സില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഹിജ്റ അനുസ്മരണം ഇന്ന്