ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പുമുസ്‌ലിയാര്‍ അനുസ്മരണം നടത്തി

കല്പകഞ്ചേരി : വളവന്നൂര്‍ യതീംഖാന സ്ഥാപകനേതാവ് ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പുമുസ്‌ലിയാരുടെ 32-ാമത് ആണ്ട് ചാപ്പനങ്ങാടിയിലും വളവന്നൂരിലുമായി നടന്നു. സിയാറത്തിന് ഹസ്സന്‍മുസ്‌ലിയാര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി. യതീംഖാനയില്‍ മൗലീദ് പാരായണം നടന്നു. എ. മുഹമ്മദ്മുസ്‌ലിയാര്‍ അനുഗ്രഹപ്രഭാഷണം നടത്തി.