മതപഠനക്ലാസ്

തിരൂരങ്ങാടി:ചെറുമുക്ക് ജീലാനി നഗര്‍ ശാഖാ എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് ജനവരിയില്‍ മതപഠനക്ലാസ് നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചു.

ഉസ്മാന്‍ ബാഖവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ശുകൈര്‍ ചെറുമുക്ക്, കെ. അനസ്, കെ. സക്കരിയ എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു.