വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷകനായ നേതാവ് : കോട്ടുമല ടി.എം.ബാപ്പു മുസ്‌ലിയാര്‍

കാല്‍നൂറ്റാണ്ടിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്‍ഡിന്റെ മഹാവിപ്ലവം അവിസ്മരണീയമാണ്. നിരവധി പരിഷ്‌കരണങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായി കാലിക സമൂഹവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനായിരുന്നു ബാവ മുസ്‌ലിയാരെന്ന് സമസ്ത കേരള ഇസ്‌ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്‍ഡ് സെക്രട്ടറി കോട്ടുമല ടി.എം. ബാപ്പു മുസ്‌ലിയാര്‍ പ്രസ്താവിച്ചു.