ബുറൈദ ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍റര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മദായിന്‍ ടൂര്‍ ജൂലൈ 3 ന്

സൌദി : ബുറയിദ ഇസ്ലാമിക്‌ സെന്റര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മദായിന്‍ സ്വാലിഹ് യാത്ര 2013 മെയ്‌ 03 ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം മഗ്‍രിബിന് ശേഷം പുറപ്പെടുന്നു. സ്വാലിഹ് നബിയുടെ ജനത താമസിച്ച സ്ഥലങ്ങള്‍, ഒട്ടകം പുറപ്പെട്ട പാറ, മദ്യന്‍, ഖൈബര്‍ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളും സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ അവസരം. താല്പര്യമുള്ളവര്‍ ബന്ധപ്പെടുക 0500857180, 0559981339.
- Abdula Muhammed