ഇബാദ് വര്‍ക്കിംഗ് കണ്‍വീനര്‍ ശരീഫ് ദാഇ മനാമ സമസ്ത ഹാളില്‍ നല്‍കിയ സ്വീകരണ യോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കുന്നു

- Samastha Bahrain