അന്താരാഷ്ട്ര ഫിഖ്ഹ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഏപ്രില്‍ 12 ന്

തിരൂരങ്ങാടി : ദാറുല്‍ ഹുദാ ഇസ്‌ലാമിക് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഫിഖ്ഹ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിന് കീഴില്‍ ഏപ്രില്‍ 12 ന് അന്താരാഷ്ട്ര ഫിഖ്ഹ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കേരളീയ ഫിഖ്ഹീ പാരമ്പര്യം ചരിത്രവും പൈതൃകവും എന്ന പേരില്‍ നടക്കുന്ന കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള വിവിധ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളിലെ ഗവേഷക വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും പ്രൊഫസര്‍മാരും പ്രബന്ധങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കും. കേരളത്തിലെ കര്‍മശാസ്ത്ര ചരിത്രം, പഠനം, പണ്ഡിതര്‍, ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍, കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികള്‍ തുടങ്ങിയ വിവിധ വഷയങ്ങളില്‍ പ്രബന്ധമവതിരിപ്പിക്കാന്‍ താത്പര്യമുള്ള ഗവേഷക വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നും പ്രബന്ധങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് 8086454881 ‌നമ്പറില്‍ ബന്ധപ്പെടുക.
- Darul Huda Islamic University