റിയാദ് SKSSF മനുഷ്യജാലിക ജനു.30ന് ക്ലാസിക് ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍

- Aboobacker Faizy