അല്‍മുനീര്‍ മാഗസിന്‍ നിര്‍മ്മാണ്‍ മുഹമ്മദലിക്ക് നല്‍കി പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങല്‍ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു