"നൂറുന്‍ അലാ നൂര്‍" KICR മീലാദ്‌ കാമ്പയിൽ: "മൌലിദുകളിലെ വിമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്ന വാക്യങ്ങള്‍" ഉസ്‌താദ്‌ എം.ടി ദാരിമിയുടെ പ്രഭാഷണവും സംശയ നിവാരണവും ഇന്ന്‌ ഓണ്‍ലൈനില്‍

KICR_SKSSF ന്റെ ഓണ്‍ലൈൻ ലൈവ് ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ CLICKചെയ്യുക