മുത്ത് നബി: സ്‌നേഹത്തിന്റെ തിരുവസന്തം: റബീഅ് കാമ്പയിന്‍ വെള്ളിയാഴ്ച്ച അബൂദാബിയില്‍