പഞ്ചദിന പ്രഭാഷണ പരമ്പരയും ദുആ സമ്മേളനവും ജനു. 17 മുതല്‍ 20 വരെ കാരന്തൂരില്‍

- Suhail Chakkeri