അബൂദാബി SKSSF മനുഷ്യജാലിക ജനുവരി 31 ന് ഇന്ത്യന്‍ ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍ററില്‍ ; സത്താര്‍ പന്തല്ലൂര്‍ പ്രഭാഷണം നടത്തും

- Rasheed Faizy