സമസ്ത പ്രസിഡന്‍റ് ശൈഖുനാ കോയക്കുട്ടി മുസ്ലിയാര്‍ക്ക് ദുബൈ അല്‍ഫുതൈം (ഇഷ്ടികപ്പള്ളി) യില്‍ സുന്നി സെന്‍റര്‍ നല്‍കിയ സ്വീകരണതില്‍ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു

- Ibrahim Faizy