പ്രമുഖ വാഗ്മി അബ്ദുല്‍ അസീസ്‌ അശ്രഫിയുടെ പ്രഭാഷണം വെള്ളിയാഴ്ച്ച അബൂദാബിയില്‍