'പ്രൊഫറ്റ് ഓഫ് ലൗവ്' സ്‌നേഹ സായാഹ്നം ശ്രദ്ധേയമായി

നബിദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ത്വലബാ വിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ച സ്‌നേഹസായാഹ്നം സംസ്ഥാന തല ഉദ്ഘാടനം കോഴിക്കോട് സുപ്രഭാതം എഡിറ്റര്‍ സി.പി രാജശേഖരന്‍ നിര്‍വഹി ക്കുന്നു
കോഴിക്കോട് : നബിദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ത്വലബാ വിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ച സ്‌നേഹസായാഹ്നം ശ്രദ്ധേയമായി. കോഴിക്കോട് ബീച്ച്, മനാഞ്ചിറ സ്‌ക്വയര്‍, കണ്ണൂര്‍ പയ്യമ്പലം ബീച്ച്, ആലപ്പുഴ പതിയങ്കര ബീച്ച് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് 'പ്രൊഫറ്റ് ഓഫ് ലൗവ്' എന്ന പ്രമേയത്തില്‍ സ്‌നേഹസായാഹ്നം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്‌കഷന്‍, മധുരവിതരണം, ലഘുലേഖ വിതരണം തുടങ്ങിയ പരിപാടികള്‍ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു. സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ-സാഹിത്യ രംഗത്തുള്ളവരും സ്‌നേഹ സായാഹ്നത്തില്‍ പങ്കാളികളായി. സംസ്ഥാന തല ഉദ്ഘാടനം കോഴിക്കോട് സുപ്രഭാതം എഡിറ്റര്‍ സി.പി രാജശേഖരന്‍ നിര്‍വഹിച്ചു.
- SKSSF STATE COMMITTEE