മുത്ത് നബി (സ) സ്നേഹത്തിന്‍റെ തിരുവസന്തം; SKSSF പെരിങ്ങത്തൂര്‍ ടൌണ്‍ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റബീഅ് പ്രഭാഷണം ഇന്ന് (15 ബുധന്‍ ) മുതല്‍ 18 വരെ

- Munassir Tk