കേരള വഖ്‍ഫ് ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ പാണക്കാട് റഷീദലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ക്ക് സ്വീകരണം ജനു.13ന് പാലക്കാട്

- Irshad kallikkad