ഖുര്‍ആന്‍ മെസേജ്: പരീക്ഷാഫലം

തൃക്കരിപ്പൂര്‍: എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ്. തൃക്കരിപ്പൂര്‍ മേഖലാകമ്മിറ്റിസംഘടിപ്പിച്ച ഖുര്‍ആന്‍ മെസേജ് പ്രോഗ്രാം പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധികരിച്ചു.ഒന്നാംറാങ്ക്- പി.വി.ഫര്‍ഹാന മുഹമ്മദ്, രണ്ടാം റാങ്ക്പി.വി.അബ്ദുള്‍ഫത്താഹ്. വിജയികള്‍ക്ക് സ്വര്‍ണമെഡല്‍ വിതരണംചെയ്യും.