പൈതൃക സന്ദേശ യാത്രക്ക് പൂനൂരില്‍ നല്‍കിയ സ്വീകരണത്തില്‍ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് കോയ തങ്ങള്‍ പ്രസംഗിക്കുന്നു

- Sysstate Kerala