ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവരെ SYS നേതാക്കള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു

അക്രമിക്കപ്പെട്ട SKSSF പ്രവര്‍ത്തകരെ
 SYS സംസ്ഥാന നേതാക്കളായ മെട്രോ
മുഹമ്മദ് ഹാജി
ഖത്തര്‍ ഇബ്രാഹീം ഹാജി
കളനാട് എന്നിവര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു
വാദീത്വൈബ : SYS അറുപതാം വാര്‍ഷിക സമാപന സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് പോവുകയായിരുന്ന SKSSF പ്രവര്‍ത്തകരെ അജ്ഞാത സംഘം അക്രമിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രി ആദൂരില്‍ വെച്ചാണ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അക്രമത്തിനിരയായത്. മാലിക് ദീനാര്‍ ഹോസ്പ്പിറ്റലില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തകരെ SYS സംസ്ഥാന നേതാക്കളായ മെട്രോ മുഹമ്മദ് ഹാജി, ഖത്തര്‍ ഇബ്രാഹീം ഹാജി കളനാട് എന്നിവര്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു.