ശഹീദേമില്ലത്ത് ഖാസി സി.എം അബ്ദുള്ള മൗലവി അനുസ്മരണം വ്യാഴാഴ്ച്ച അബൂദാബിയില്‍