ദാറുല്‍ ഹുദാ ഇസ്‍ലാമിക് യൂനിവേഴ്സിറ്റി ബിരുദ ദാന വാര്‍ഷിക സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി 21, 22, 23 തിയ്യതികളില്‍

- Nizam Raihan