റമദാന് മാസപ്പിറവി അറിയിക്കണം

കോഴിക്കോട്: റമദാന് മാസപ്പിറവി ദര്ശിക്കുന്നവര് വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന് ഖാദിമാരായ പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങള് (0483 2836700)
സമസ്ത ജനറല്സെക്രട്ടറി ചെറുശ്ശേരി സൈനുദ്ദീന് മുസ്ലിയാര് (0483 2710146)
കോഴിക്കോട് ഖാദി മുഹമ്മദ് കോയ തങ്ങള് ജമലുല്ലൈലി (0495 3219318, 9447172149) എന്നിവര് അറിയിച്ചു.